Zenmeditation

Ordet "zen" är av japanskt ursprung och betyder " vägen till sanning genom meditation i tystnad". Hela den österländska filosofin, Kärleken till visdom, är en praktisk anvisning och undervisning för livet som var och en kan följa. Med större nöje - överallt och alltid. Zenmeditation återställer hälsa och harmoni i kroppen, själen och sinnelaget - förutsättningen för ett harmoniskt liv.
Att fokusera på andningen och närvaro i kroppen har en läkande och upplivande effekt.
I meditation går vi från vårt medvetande till ett öppet här och nu.
Man sitter på stol, kudde, medibänk utan nackstöd och helst framåttippad bäcken.

ATT STÄLLA IN DAGEN
Lugnet bestämmer du när du vaknar:
Ligg och andas in genom näsan så magen höjer sig och ut genom näsan så går
magen tillbaka under 5-10 min.
Om du råkar försova dig - ligg kvar några minuter och gör på
samma sätt. Om du är sen och kastar dig upp, så kan hela dagen blir
förstörd.

Läs om kommande meditationstillfällen under arrangemang ovan!

Mitt sätt att meditera (ur Zenvägen Nr 140, mars 2014)
av Gerlinde Krüger von Friesen

I serien av texter som handlat om meditationsinstruktion kommer här en effektivt kortfattad version av Gerlinde Krüger von Friesen som på ett intressant sätt speglar Zenvägens förhållningssätt - inte så att vi här får en generell och tvingande manual utan snarare får vi ta del av ett destillat från en upplevd väg in i en meditativ glänta bortom buller och larm från både ett hyperaktivt samhälle och påstridiga zenauktoriteter.
Gerlinde har i sin kontakt med tidningen berättat vilken stor konkret betydelse meditation haft för henne i hennes och hennes familjs liv. Och på ett väldigt praktiskt plan har det handlat om hur ett ofta stressat vardagsliv och arbetsliv kunnat balanseras med meditativ övning. Också att hennes väg till Zen började i mötet med klosterbröderna i Norraby där Wilfried Stinnissen ­en av Zenvägens andliga fäder - var verksam är ur ett Zenvägenperspektiv belysande liksom hennes starka betonande av prestationslöshet och öppenhet.


***

Min väg borjade med tai chi chuan, som sen fortsatte med TM, transcendental meditation, och över något som kallades "psykisk energibevisthed" till zazen. Behovet att meditera uppstod när jag märkte att mitt tålamod efter en hel dag på min praktik - jag var privatpraktiserande sjukgymnast - inte räckte till för familjen.

Meditationen hjälpte mig speciellt efter jobbet, men även vid tillfällen när jag inte kunde somna om. Då gick jag upp och mediterade och sen kunde jag somna om. Nu har jag skaffat en apuncture map. Jag drar nattskjortan över huvudet och lägger mig på "spikmattan" i sängen. Jag mediterar när jag ligger på den. Om jag tycker det bränns, tar jag undan den och drar ner nattskjortan. Det brukar inte dröja länge, sen sover jag igen. Just nu behöver jag sova 10 timmar. Att jag kunde somna om efter meditation blev för mig en bra motivation och ökade förståelsen för vad meditation kan göra med oss.

MIN INTRODUKTION TILL MEDITATION
Antistressandning: Räkna till fem, andas in. Håll andan till fem. Andas ut på fem. Upprepa ca fyra gånger.

Jag brukar öva kroppsmedvetande genom att sitta på en vanlig stol och göra något som jag kallar 5-punkts genomgång:

 • Fotsulor: Känn dina fotsulor, fötterna i golvet
 • Sittknölar: Känn in sittknölarna, lika belastning på båda
 • Axlar: Känn att axlarna är nere, dra upp dem och sänk igen några gånger
 • Käke: Försök ha lös käke och lätt öppen mun. Låt tungan vila mot övre tandraden.
 • Andning: Iaktta din andning, känn hur luftströmmen mjukt passerar genom näsan. Tänk på det indiska talesättet: näsan skall vi andas med, munnen skall vi äta med!

I en grupp kan man låta deltagarna göra detta tyst för sig själva, men efter den tysta genomgången är det bra om gruppens ledare repeterar punktlistan högt.

FÖRÖVNINGAR
Några övningar som jag använder inför meditationen:

 • Kolla sitt lod: Jag gör som i Indien - när man pratar med varandra skakar alla bejakande lätt på huvudet från sida till sida. Denna rörelse fungerar bara om huvudet är i lodlinjen. Mycket bra övning även under meditationen - om man till exempel börjar känna av axlarna, har säkert huvudet fallit framfor lodlinjen.
 • Spänn av axlarna: Kläm höger hand under vänster armhåla och höger under vänster. Dra upp axlarna och håll så i tre minuter. Låt andningen flyta mjukt genom näsan. Slappna av och börja med meditationen.Haiku ur samma nr av Zenvägen:
the thief
left it behind
the moon at the window

Taigu Ryokan, 1758 - 1831


Boken STILLA STUNDER av buddhistmunken Yoshida Kenko är fortfarande mycket läst och citerat. Kenko behandlar allmänmänskliga villkor, kunskap och samvaron människor emellan. Här några visdomsord från den vörnadsvärda mästermunken.

 • Om man funderar över om man skall göra något eller låta bli att göra det, är det i allmänhet bäst att låta bli.
 • Den som bekymrar sig om livet efter detta bör inte äga så mycket som en enda behållare för nukamiso (rostat ris, grösaker, äppleskal, sojabönsmassa). Det är meningslöst att vilja skaffa sig fina saker även när det gäller sådant som sutraskrifter eller buddhastatyetter.
 •  Det allra bästa för den som tagit avstånd från världen och går in för att följa läran, är att tänka ut ett sätt att leva så att han kan avvara allting utan att känna någon saknad.
 •  En person av hög rang bör sträva efter att handla som en enkel människa, en lärd man som en okunnig. En rik som en fattig, en skicklig man som en oskicklig.
 •  För den som vill följa Buddhas lära och nå andlig upplysning finns inget särskilt sätt annat än att leva ett rofyllt liv och inte bry sig om det världsliga.
Rosen har inget "varför";
Den blommar helt enkelt för att den blommar
Uppmärksammar inte sig själv
Frågar inte efter om man ser den


Angelus Silesius (1624-1677)
 Zenvägen nr 139, december 2013

Ordet "zen" är av japanskt ursprung och betyder " vägen till sanning genom meditation i tystnad". Hela den österländska filosofin, Kärleken till visdom, är en praktisk anvisning och undervisning för livet som var och en kan följa. Med större nöje - överallt och alltid. Zenmeditation återställer hälsa och harmoni i kroppen, själen och sinnelaget - förutsättningen för ett harmoniskt liv.
Att fokusera på andningen och närvaro i kroppen har en läkande och upplivande effekt.
I meditation går vi från vårt medvetande till ett öppet här och nu.
Man sitter på stol, kudde, medibänk utan nackstöd och helst framåttippad bäcken.

ATT STÄLLA IN DAGEN
Lugnet bestämmer du när du vaknar:
Ligg och andas in genom näsan så magen höjer sig och ut genom näsan så går
magen tillbaka under 5-10 min.
Om du råkar försova dig - ligg kvar några minuter och gör på
samma sätt. Om du är sen och kastar dig upp, så kan hela dagen blir
förstörd.

Läs om kommande meditationstillfällen under arrangemang ovan!

Mitt sätt att meditera (ur Zenvägen Nr 140, mars 2014)
av Gerlinde Krüger von Friesen

I serien av texter som handlat om meditationsinstruktion kommer här en effektivt kortfattad version av Gerlinde Krüger von Friesen som på ett intressant sätt speglar Zenvägens förhållningssätt - inte så att vi här får en generell och tvingande manual utan snarare får vi ta del av ett destillat från en upplevd väg in i en meditativ glänta bortom buller och larm från både ett hyperaktivt samhälle och påstridiga zenauktoriteter.
Gerlinde har i sin kontakt med tidningen berättat vilken stor konkret betydelse meditation haft för henne i hennes och hennes familjs liv. Och på ett väldigt praktiskt plan har det handlat om hur ett ofta stressat vardagsliv och arbetsliv kunnat balanseras med meditativ övning. Också att hennes väg till Zen började i mötet med klosterbröderna i Norraby där Wilfried Stinnissen ­en av Zenvägens andliga fäder - var verksam är ur ett Zenvägenperspektiv belysande liksom hennes starka betonande av prestationslöshet och öppenhet.


***

Min väg borjade med tai chi chuan, som sen fortsatte med TM, transcendental meditation, och över något som kallades "psykisk energibevisthed" till zazen. Behovet att meditera uppstod när jag märkte att mitt tålamod efter en hel dag på min praktik - jag var privatpraktiserande sjukgymnast - inte räckte till för familjen.

Meditationen hjälpte mig speciellt efter jobbet, men även vid tillfällen när jag inte kunde somna om. Då gick jag upp och mediterade och sen kunde jag somna om. Nu har jag skaffat en apuncture map. Jag drar nattskjortan över huvudet och lägger mig på "spikmattan" i sängen. Jag mediterar när jag ligger på den. Om jag tycker det bränns, tar jag undan den och drar ner nattskjortan. Det brukar inte dröja länge, sen sover jag igen. Just nu behöver jag sova 10 timmar. Att jag kunde somna om efter meditation blev för mig en bra motivation och ökade förståelsen för vad meditation kan göra med oss.

MIN INTRODUKTION TILL MEDITATION
Antistressandning: Räkna till fem, andas in. Håll andan till fem. Andas ut på fem. Upprepa ca fyra gånger.

Jag brukar öva kroppsmedvetande genom att sitta på en vanlig stol och göra något som jag kallar 5-punkts genomgång:

 • Fotsulor: Känn dina fotsulor, fötterna i golvet
 • Sittknölar: Känn in sittknölarna, lika belastning på båda
 • Axlar: Känn att axlarna är nere, dra upp dem och sänk igen några gånger
 • Käke: Försök ha lös käke och lätt öppen mun. Låt tungan vila mot övre tandraden.
 • Andning: Iaktta din andning, känn hur luftströmmen mjukt passerar genom näsan. Tänk på det indiska talesättet: näsan skall vi andas med, munnen skall vi äta med!

I en grupp kan man låta deltagarna göra detta tyst för sig själva, men efter den tysta genomgången är det bra om gruppens ledare repeterar punktlistan högt.

FÖRÖVNINGAR
Några övningar som jag använder inför meditationen:

 • Kolla sitt lod: Jag gör som i Indien - när man pratar med varandra skakar alla bejakande lätt på huvudet från sida till sida. Denna rörelse fungerar bara om huvudet är i lodlinjen. Mycket bra övning även under meditationen - om man till exempel börjar känna av axlarna, har säkert huvudet fallit framfor lodlinjen.
 • Spänn av axlarna: Kläm höger hand under vänster armhåla och höger under vänster. Dra upp axlarna och håll så i tre minuter. Låt andningen flyta mjukt genom näsan. Slappna av och börja med meditationen.Haiku ur samma nr av Zenvägen:
the thief
left it behind
the moon at the window

Taigu Ryokan, 1758 - 1831


Boken STILLA STUNDER av buddhistmunken Yoshida Kenko är fortfarande mycket läst och citerat. Kenko behandlar allmänmänskliga villkor, kunskap och samvaron människor emellan. Här några visdomsord från den vörnadsvärda mästermunken.

 • Om man funderar över om man skall göra något eller låta bli att göra det, är det i allmänhet bäst att låta bli.
 • Den som bekymrar sig om livet efter detta bör inte äga så mycket som en enda behållare för nukamiso (rostat ris, grösaker, äppleskal, sojabönsmassa). Det är meningslöst att vilja skaffa sig fina saker även när det gäller sådant som sutraskrifter eller buddhastatyetter.
 •  Det allra bästa för den som tagit avstånd från världen och går in för att följa läran, är att tänka ut ett sätt att leva så att han kan avvara allting utan att känna någon saknad.
 •  En person av hög rang bör sträva efter att handla som en enkel människa, en lärd man som en okunnig. En rik som en fattig, en skicklig man som en oskicklig.
 •  För den som vill följa Buddhas lära och nå andlig upplysning finns inget särskilt sätt annat än att leva ett rofyllt liv och inte bry sig om det världsliga.
Rosen har inget "varför";
Den blommar helt enkelt för att den blommar
Uppmärksammar inte sig själv
Frågar inte efter om man ser den


Angelus Silesius (1624-1677)
 Zenvägen nr 139, december 2013