Om Subrosa

Entrén, välkomna in till SubRosa! Entrén, välkomna in till SubRosa!

SubRosa är nog landets kanske minsta och förtroligaste kulturhus. Här kan du uppleva kultur i olika former; musik, film, teater, konst, litteratur, föreläsningar, zenmeditation. Våren 2017 ägnar sig SubRosa åt den bortglömda folkbildningen, dvs hur vi ska fördjupa vår kunskap om oss själva. Du blir medlem när du deltagit i något evenemang.
Kultur är som bäst i det intima formatet - att få samtala om det som betyder något eller höra en fiol eller en röst på armslängds avstånd. Det mesta är möjligt. Kreativa skeenden föder nya idéer och uppslag. Du som medlem är medskapande, både som deltagare och som idégivare. SubRosa står för förtrolighet, här skapar vi ett andningshål i vårt ofta ytliga konsumtionssamhälle.
Ändå kostar det inte mycket för dig att delta i något av evenemangen, oftast någonstans mellan 50 - 200 kronor, men ibland mer. Vi ligger bra till hos dem som har kultur till yrke, men samtidigt vill vi att ska de kunna leva av det de gör.

Rosen har inget "varför";
Den blommar helt enkelt för att den blommar
Uppmärksammar inte sig själv
Frågar inte efter om man ser den


Angelus Silesius (1624-1677)

 Zenvägen nr 139, december 2013

Gerlinde och Otto

1984 tog vi över den gamla bonde- skepparegården med rötter ner 1600-talet. Två år senare kunde vi flytta in i de upprustade husen. Gerlinde öppnade sin sjukgymnastikpraktik i segelmakeriet och fick 10 sekunder till jobbet. Barnen växte upp i den frihet som det gamla fiskeläget med Helsingborgs äldsta skola kunde erbjuda. Otto fick sin egen skrivarlya i det gamla höloftet ovanför häststallet.
Vi hade tagit på oss en stor börda med banklån på dryga miljonen och en ränta som ett tag närmade sig 10 procent. Men var är snön som föll i fjol, till slut var vi av med lånen. Barnen flyttade hemifrån. Gerlinde pensionerade sig. Vi rev väggar och inredde ett kulturhus i ordets egentliga bemärkelse. Du kan se vad vi har haft för oss genom sedan hösten 2012 genom att klicka på rubriken Arrangemang ovan.