Välkommen till SubRosa, kulturhuset på Råå

Tid att meditera
Hösten kommer, mognadens tid. Vi behöver komma självet närmare. Zenmeditation är ett bra verktyg för att rensa medvetandet från skräp, som plasten i haven.
Vår tids alltmer accelererande tempo stressar oss. Vi behöver lugn för att öppna oss för skönheten i naturen, himmel och hav; i våra liv.
Zenmeditation är det långsamma avvänjandet av präglade, förutfattade meningar och det enträgna arbetet med att ta emot ögonblicket som det är.
Zen lär att människan är fri och samtidigt begränsas av de handlingar som väljs att utföras och att dessa handlingar förstärker de mönster individen redan är fångad i. Detta kallas i buddhismen för karma.
Zenmeditation är enkel – och svår. Metoden är enkel, arbetet att släppa taget kräver övning och tålamod.
Läs mer ovan under "Zenmeditation"
Hos SubRosa kan du få en kostnadsfri introduktion i zenmeditation och väljer sedan om du vill fortsätta delta i våra övningar varje tisdag kl 17-18 höst och vår.
Kostnaden per termin är 250 kr, kontant eller genom swish.
Kontakta Gerlinde 070-58 58 401 eller <gkvf@telia.com> för info och beställa tid för introduktion.

Den är bilden av Johann Laurents Jensen med en korg rosor kanske kan tolkas som att kärleken är föränderlig. En röd ros är symbol för kärleken, men här finns också en vit ros som betyder motsatsen. Bladen börjar falla av, så en förändring är på gång.